Tumblr Mouse Cursors
Instagram Online Users paradise

Gabby|18|Bulgaria
♡photography
♡books
♡friends
♡Victoria's Secret
♡beautiful faces
♡Skins

"- Харесваш ми, Джей има нещо в теб което ме кара да копнея за присъствието ти. Иска ми се да те целуна, но ще е грешно.
- Защо пък да е грешно - попитах я аз изненадано.
- Защото сърцето ти е пълно с любов, а моето е празно - възкликна тя и пусна ръката ми."

1 note - reblog

<